Vacature: Voorzitter Jazz in Duketown

De organisatie

Jazz in Duketown is een van de oudste culturele evenementen van ’s-Hertogenbosch. Ontstaan in 1962. Door zich inhoudelijk permanent te vernieuwen en de organisatie steeds verder te perfectioneren, is het evenement nog steeds populair. Inhoudelijk laat het een scala van cross-overs tussen jazz en andere hedendaagse muziekstromingen zien. Organisatorisch wordt het gedragen door enerzijds professionals, die hiermee zinvolle en vaak andere werkervaring opdoen, anderzijds door enthousiaste medewerkers die zich willen verbinden met de goede sfeer van festival en organisatie. Zowel de professionals als de medewerkers zijn vrijwilligers. Financieel wordt het gratis festival voor een flink deel gedragen door sponsoren. De grote succesfactoren zijn de vrijwilligers, de toevoeging van een festivalcoördinator en de samenwerking met andere partijen. Elk jaar maken meer dan 150 vrijwilligers zich hard voor een goede organisatie en een fijne sfeer. De positieve geluiden, de grote opkomst van de bezoekers, de vele positieve krantenberichten, de positieve feedback van de horeca, de trouwheid van de sponsoren en bereidheid van de muzikanten hebben hieraan bij gedragen.

Meer informatie vind je op www.jazzinduketown.nl

De positie

Als voorzitter van Jazz in Duketown (JID) rapporteer je aan de Raad van Toezicht en maak je – als collegiaal leider – deel uit van het Dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf commissieleden, een penningmeester en een secretaris. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor de sponsoring, horeca, vrijwilligers , marketing en de muziek.

Als bestuur ben je verantwoordelijk voor de circa 35 vrijwilligers die door het jaar heen hun bijdrage leveren en de circa 150 vrijwilligers die tijdens het vierdaags festival aanwezig zijn voor allerlei hand en spandiensten.

Vanwege het vertrek van de zittende voorzitter gaan we op zoek naar een vervanger. De nieuwe voorzitter zal vanaf het festival in 2023 zijn verantwoordelijkheden krijgen en in een ideale situatie vanaf maart 2022 meedraaien en vanzelfsprekend tijdens het festival van 2022 volledig aanwezig zijn.

De doelstelling voor de voorzitter is het verder uitbouwen van dit succesvolle festival door het creëren van een landelijke bekendheid. Dit met zowel nieuwe als bestaande sponsoren.

Voor een ervaren kandidaat is dit een unieke kans om een mooi en ambitieus festival, samen met gedreven, deskundige en enthousiaste medewerkers, mede verder vorm te geven en klaar te maken voor de toekomst.

De kandidaat

De organisatie is op zoek naar een enthousiaste ervaren bestuurder. Iemand die fungeert als sparringpartner voor de Raad van Toezicht en mee kan denken over de ontwikkelingen binnen JID. Iemand met een stevige persoonlijkheid en een groot landelijk netwerk. Iemand die verbinding weet te maken zowel in- als extern. De organisatie vraagt om een bestuurder die initiatiefrijk is en gewend met diverse stakeholders te werken. Duidelijk zijn en beslissingen durven nemen hoort bij de functie. Hij/zij weet anderen binnen de organisatie te motiveren door realistische initiatieven door te voeren.

Ook op strategisch vlak is de voorzitter van JID in staat een visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op verschillende niveaus binnen de organisatie en daarbuiten. De voorzitter van JID voelt zich thuis in een organisatie met een platte structuur. De ideale kandidaat kan op verschillende niveaus binnen de organisatie draagvlak creëren voor veranderingen. Jazz in Duketown is op zoek naar een voorzitter die het boegbeeld is van het festival, die het leuk vindt onderdeel te worden van een informeel team en zelf de handen uit de mouwen steekt als de situatie daarom vraagt. Een voorzitter die in lastige situaties weet hoe te handelen en ervaring heeft in een rol als troubleshooter. Iemand die samen met het team mee kan bouwen aan de toekomst van JID.

Het type organisatie vraagt om een flexibele, no-nonsense mentaliteit en een grote mate van zelfstandigheid. De voorkeur gaat uit naar iemand met ruime ervaring in het besturen van een team. Iemand die weet te acteren met de verschillende stakeholders zoals gemeente, sponsoren en vrijwilligers. Voor deze positie is het van belang dat je woonachtig bent in ’s-Hertogenbosch of in de directe omgeving, beschikt over een landelijk netwerk en op de hoogte bent van de verschillende ontwikkelingen. Vanzelfsprekend houd je van de Brabantse gezelligheid en het drinken van een biertje op zijn tijd en ben je tijdens de Pinksterdagen beschikbaar.

Profielschets kandidaat

  • HBO/WO werk- en denkniveau;
  • Financieel inzicht;
  • Passie voor de (Jazz) muziek is een pré;
  • Ervaring met vrijwilligers;
  • Bestuurlijke ervaring;
  • Landelijk zakelijk netwerk;
  • Goede contactuele / sociale eigenschappen;
  • Betrokken;
  • Initiatiefrijk en hands-

Competentieprofiel

 Organisatiesensitiviteit

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.

 Empatisch vermogen

Draagt er zorg voor dat binnen de organisatie op alle niveaus de gevoelens en behoeften van anderen worden gewaardeerd en gerespecteerd en laat dat zelf ook in verschillende contexten en op verschillende niveaus zien.

 Analytisch vermogen

Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.

Plannen en Organiseren

Stimuleert anderen om op een effectieve wijze het plannen en organiseren van projecten en activiteiten op elkaar af te stemmen, in samenhang met planning van zijn/haar eigen activiteiten.

Overtuigingskracht

Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methoden.

Leidinggeven

Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie.

Besluitvaardigheid

Draagt er in de samenwerking met anderen aan bij dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen die zij zelf nodig achten en daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor dragen.

Voortgangsbewaking

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen.

Resultaatgerichtheid

Bewaakt in de samenwerking met anderen dat alle activiteiten en beslissingen bijdragen aan het teamresultaat, stimuleert hen tot ingrijpen waar nodig en neemt zelf actie als het bereiken van het resultaat in gevaar komt.

Tijdsbesteding

Gemiddeld 4 uur per week en richting het festival gemiddeld 5 uur per week. Voornamelijk in de avonduren. Tijdens het festival ben je beschikbaar van donderdag tot en Pinkstermaandag gehele dagen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht – Stichting Jazz in Duketown:

Vincent Ketelaars

vincentketelaars@erac.nl

 

 

Doe de Jazz muziektest

Met ruim 100 optredens is het soms lastig om te bepalen welke optredens je wilt bezoeken. Want welke artiest past bij jouw smaak? De Jazz Muziektest biedt uitkomst! Op basis van 5 vragen met muziekfragmenten kun je vaststellen welke muziekstroming bij jou past. Op basis van deze stroming kun je in