Op zoek naar: Secretaris

De stichting Jazz in Duketown organiseert jaarlijks het Jazz in Duketown festival tijdens het weekend van Pinksteren. De stichting en organisatie van het festival is volledig in handen
van een vrijwilligers organisatie. Gedurende het gehele jaar een bestuur van 7 personen een een groep van zo’n 20 vrijwilligers in diverse commissies. Tijdens het pinksterweekend
draait het festival op een groep van 150 vrijwilligers. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Vacature secretaris
De huidige secretaris van het bestuur zal vanaf juli 2022 de functie van voorzitter gaan vervullen. Daarom is de stichting op zoek naar een kandidaat die voor een aantal jaren de
rol van secretaris kan gaan vervullen.

Taken secretaris
● Behandelen van inkomende post / emails
● Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden.
● Voorbereiden en verslaglegging van vergaderingen van het bestuur
● Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen
● Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
● De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken
● Overzicht behouden en bewaken van afspraken met subsidiënten
● Voorbereiden en verslaglegging van vergaderingen van de Raad van Toezicht (samen met de voorzitter van de RvT)
● Algemene ondersteuning van de voorzitter waar nodig

Functie-eisen

● Dienstverlenende instelling
● Organisatievermogen
● Goede kennis van gebruik PC en programma’s (JIDT gebruikt Google docs)
● Ervaring met samenvatten van discussies / acties bij vergaderingen
● Affiniteit met een festival organisatie en werken met vrijwilligers

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de huidige secretaris via:
s.thijs6@gmail.com of 0612 230 535

Doe de Jazz muziektest

Met ruim 100 optredens is het soms lastig om te bepalen welke optredens je wilt bezoeken. Want welke artiest past bij jouw smaak? De Jazz Muziektest biedt uitkomst! Op basis van 5 vragen met muziekfragmenten kun je vaststellen welke muziekstroming bij jou past. Op basis van deze stroming kun je in